مجله اینترنتی | پورتال خبری و سبک زندگی
سبک زندگی

علت خشکی دهان چیست؟

علت خشکی دهان چیست؟

محیط دهان انسان، افزون بر آن که دروازه ورودی بدن برای خوردن و آشامیدن است، دارای اکوسیستم پیچیده ای است